​Det naturliga tillståndet
Hälsa och tillväxt är det naturliga tillståndet för allt liv och sjukdomar beror på ett hämmat energiflöde som leder till obalanser i nervsystemet. Kroppen gör sitt bästa för att återställa balansen utifrån de förutsättningar som finns. Det är en fråga om jämvikt och balans.

​Den sanna läkekonsten
All sann läkekonst går ut på att stödja och balansera kroppens egna system så att den själv kan återställa balansen och därmed hälsan. Det finns inga andra sätt som håller i längden.Det finns 3 orsaker till sjukdomar, obalanser; Hämmat energiflöde pga trauma (negativa tankar), stress (allt som överbelastar systemet) och till sist, dålig kost.

Vi äter inte bara för kroppen utan också för själen.​Stärka eller bekämpa
Vilken filosofi väljer du? Bekämpa det sjuka eller stärka det friska genom att äta en kost som främjar hälsa och skapar biobalans. Genom att äta en stärkande baskost kan man förebygga de flesta av det moderna samhällets sjukdomar.​Det är mat som är medicin
Maten är egentligen vår medicin, men den kan vara bra eller dålig medicin. Vissa ämnen har en mer extrem inverkan som  t. ex. socker och salt medan andra är mer balanserade för att de innehåller ett brett spektrum av näringsämnen.​Kropp och psyke

Allt vi äter påverkar immunsystemet, nervsystemet och hormonerna, vilket medför att även tankeförmåga och känslor influeras. Vi bör därför betrakta all mat som en potentiell drog som kan påverka kropp och psyke.Och andlighet

Maten påverkar oss även på en själslig nivå och många av våra matritualer har en andlig dimension. Vi har julbordet med ljus, färger, dofter, överflöd mm som skapar stämning och sinnliga upplevelser. Nattvarden, där Jesus likställde brödet med kroppen och vinet med blodet. Det kan ju tolkas som att maten vi äter blir vår kropp och vårt blod, identiskt med oss själva.

Industriell föda

Samhället idag har förvandlat maten till en produkt som ska vara tillgänglig, hanterlig, hållbar, effektiv och billig. Det utländska med långa transporter, konstgödning och påverkan på hormoner slår ut den lokale odlaren. Hur påverkas vi av denna idustriella föda? Ca 70% av den konventionellt odlade maten har rester av bekämpningsmedel i sig. Sen har vi bestrålad mat t. ex. mandel. Idag finns också stor andel genmodifierad föda exempelvis soja och majs.

​Bota eller bygga?
Vår läkemedelsindustri, som är starkt sammankopplad med kemiindustrin, finner hela tiden nya mediciner som ska bota våra symtom. Vi måste förstå att näringsobalanser åtgärdas inte med moderna läkemedel utan det är näring som bygger din kropp dvs rätt mat.​Stressat grottfolk...
Om vi tittar på vår genetiska utveckling så är vi fortfarande grottmänniskor:

• 100 000 generationer som jägare och samlare 
• 500 generationer som bönder
• 10 generationer som industriarbetare
• 1 generation i dataåldern, med stress, raffinerad mat och stillasittande arbete

​Ta hand om ditt eget ekosystem
Tarmfloran påverkas av det vi äter som påverkar hur vi mår. Tarmen har ett eget ekosystem som samverkar med övriga kroppen. Tarmfloran behövs för omvandling av hormoner från sköldkörtel, binjurebark och könskörtlar. Den moderna livsstilen ställer till mycket besvär för tarmen och vår hälsa.​Resistenta bakterier
Överanvändning av antibiotika gör bakterier resistenta och i kombination med ökad konsumtion av socker, godis, läsk, vitt bröd, pizza och pasta bäddar för överväxt av jästsvampar. Kroppen blir stressad och lättare infekterad. Huden påverkas också av tarmfloran eftersom de har samma embryonala ursprung. Man kan se tarmens hälsa på hudens och hårets kvalitet.Det optimala

Det optimala är att äta levande föda eller raw food då den maten är näringstät och full av enzymer.
Men om vi lär oss att äta mycket bladgrönt, grönsaker och groddar så förbättrar vi våra förutsättningar till ett friskt liv.

•  Mentalt - mer klarsynt och upplever känslor mer intensivt
•  Fysiskt - effektiv syresättning och bättre fysik
•  Andligt - ökad spirituell kontakt.50% av hur vi mår beror på maten.

Vår hälsa

Syra - och basbalans

Om man äter för mycket syrabildande mat så förlorar kroppen mineraler.
Bra balans är 75% bas och 25% syra och för att få mer bas gör enligt listan:

•  Rena tarmen
•  Drick mycket vatten
•  Tugga maten ordentligt
•  Ät mycket frukt och grönsaker
•  Uteslut raffinerad mat
•  Koka grönsaker i lite vatten och drick kokvattnet     
•  Grodda
•  Motionera
•  Slappna av, med exempelvis musik, yoga och qi gong
•  Torrborsta dig

Rösta varje dag. Prata och påverka. Hur mår jag idag? Vilka känslor lever jag i?
PÅVERKA KÄRLEKSFULLT UTAN ATT SKAPA KONFLIKT.

I balans eller i obalans...

Det är mat som är medicin.

​VEGETARISK OCH RAW FOOD CATERING

© Ekolokalt Halland 2014. Alla rättigheter förbehållna.