Vision

En sund och levande landsbygd

Min vision är att inspirera och sprida kunskap om hur vi kan uppnå optimal hälsa genom att välja bra och näringsrik kost. Att prova vegetarisk mat och raw food. Mat som ger energi när vi som bäst behöver den och som är rik på mineraler, vitaminer och spårämnen.

Vi har också ett ansvar och skapar planeten vi bor på. Råvaror är levande väsen som består i stort sett av samma biokemiska beståndsdelar som vi. Mat är energi och födan har också en andlig dimension. Hur den odlats och vuxit, hur den behandlas, förvaras och tillagas spelar roll för vilken energi den tillför. Min mat är ekologiskt odlad och så långt det går lokalproducerad. Beredd och tillagad med tacksamhet och kärlek.

Jag vill verka för en hållbar utveckling och en levande landsbygd. Att delta i en omställning till en mer hållbar samhällsutveckling ser jag som nödvändigt och samtidigt en spännande utmaning.Hanna Eneslätt

Ekolokalt Halland

 

​"Be the change you want to see in the world" Gandhi

Grön mat ger hållbar utveckling.

Nödvändigt och spännande

​VEGETARISK OCH RAW FOOD CATERING

© Ekolokalt Halland 2014. Alla rättigheter förbehållna.